Naposledy se tyto dva svátky setkaly před téměř 40 lety, od roku 1900 to bylo dosud pouze třikrát. Na 25. prosince připadl začátek chanuky od téže doby čtyřikrát.

Začátek Chanuky provází mnohde veřejné zapalování světel. V Praze je v posledních letech organizuje Chabad Prague, jež reprezentuje chasidské hnutí. První obří menora byla v Praze vztyčena již v roce 1998, od roku 2001 stojí každoročně na Palachově náměstí. Letos se bude slavnostní zapálení světel konat v úterý 27. prosince od 17:30.

Chanuka, z hebrejského slova zasvěcení, připomíná opětovné vysvěcení jeruzalémského chrámu v době povstání Makabejských před více než 2100 lety. Chrám byl předtím znesvěcen pohanskou bohoslužbou syrsko-helenistických vládců.

Chanuka rovněž připomíná zázrak oleje. Podle talmudu našli Židé po příchodu do chrámu pouze jednu nádobu s olejem, která stačila pro chrámovou menoru na jeden den. Zázrakem však olej hořel po osm dní, což stačilo, aby byl připraven nový olej. Na paměť zázraku se zapalují svíce a jí se jídla připravená na oleji.

K hlavnímu symbolu svátku, zapalování svíček, postupem doby přibylo několik obyčejů, které připomínají křesťanské Vánoce, děti například dostávají drobné dárky. Podle židů se ale Chanuka dává do souvislosti s Vánocemi jen kvůli období, ve kterém se odehrává, a má jiné poslání.