V pražské katedrále bude půlnoční mši sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka Pásmo české vánoční hudby začíná již od 23:30. Jeho součástí bude přednes textů ze sbírek vánoční české poezie. Čtení a přímluvy zazní v několika světových jazycích. V Praze si mohou lidé vybrat z dalších asi čtyř desítek kostelů.

Štědrým dnem dnes začínají vánoční svátky. Den spojený se zdobením stromečku, rozdáváním dárků, slavnostní atmosférou v rodinách, rozjímáním i soucitem s blízkými ale podle křesťanské tradice není ještě součástí Vánoc. Je vyvrcholením adventu, doby ztišení, soustředění a těšení se.

Dobu očekávání příchodu Mesiáše, uskutečněného podle křesťanské víry a podle bible narozením Ježíše Krista, tvoří v liturgickém kalendáři čtyři neděle předcházející svátku Narození Páně, tedy 25. prosinci.

Křesťanský obsah se vytrácí

Většinová společnost si původní křesťanský obsah Vánoc přetransformovala. Pro řadu rodin je dnešek časem volna, setkání s přáteli, klidné procházky, ale současně také připomínkou tradic, i když relativně novodobých, spojených se zdobením stromečku, zapalováním františků a svíček, posledního balení dárků a přípravou sváteční večeře.

V letošním roce také na stejný den jako začátek křesťanských Vánoc připadá také začátek Chanuky, tradičního židovského svátku světel. Ten je pohyblivý a naposledy se tyto dva svátky setkaly před téměř 40 lety, od roku 1900 to bylo dosud pouze třikrát. [celá zpráva]