Ministerstvo zdravotnictví podle senátorů při vydání vyhlášky překročilo své kompetence, což nyní potvrdili i ústavní soudci.

Senátoři v návrhu zdůraznili, že úhradová vyhláška stanovující hodnoty bodu v minulosti na ošetřovatelskou péči v domovech pro seniory nebo zdravotně postižené nedopadala. Provozovatelé zařízení pobytových sociálních služeb uzavírali s pojišťovnami zvláštní smlouvy.

Senátoři krok označili za nečekaný a nepředvídatelný.

Nález nebude mít přímý dopad na služby, které už byly poskytnuté.