Podle kritických ohlasů, které už několik dní kolují na internetu, by mohla novela zákoníku práce zničit hojně využívaný benefit práce z domova, tzv. home office.

Podle novely by totiž zaměstnavatel měl zajistit zaměstnanci i při práci z domu bezpečné prostředí, což by podle odpůrců mohlo vést k absurdní situaci, kdy by do bytů chodila inspekce kontrolovat, jak mají lidé doma ostré nože. Zaměstnavatel by podle návrhu měl také pořídit prostředky potřebné pro výkon práce, a to i připojení k internetu či paušál. Podle kritiků pak zaměstnavatelé praxi práce z domova raději zruší, než aby se vystavovali postihu za nedodržení zákona, na což doplatí jen zaměstnanci.

Marksová si ale kritiku podle svých slov vysvětluje tak, že lidé, a to i na úrovní politiků, špatně čtou a často si prý vyloží věci jinak.

Do bytu přeci nemůžou, argumentuje Marksová

„V současné době není možné, aby inspektoři bezpečnosti práce vešli k někomu domů a kontrolovali tam, jaké tam jsou podmínky,” reagovala Marksová. Jedinou výjimkou by podle ní bylo, kdyby zaměstnanec pracoval z domu a zároveň by při výkonu činnosti používal nebezpečné chemikálie či rizikové stroje, pak by ho inspektoři mohli navštívit.

Dalším argumentem odpůrců je fakt, zaměstnavatel má podle novely zajistit pracovníkovi potřebnou techniku, například připojení k internetu, mobilní telefon a paušál. Marksová namítla, že tyto věci má zaměstnavatel zajišťovat už podle současného zákoníku práce.

„Už dnes je zaměstnavatel povinen hradit zaměstnanci všechny náklady, které jsou spojeny s výkonem práce, to je ve stávajícím zákoníku práce. To, že to zaměstnavatelé nedělají, to je jiná věc. V novele jsme specifikovali, že se to týká i práce z domova,” řekla Marksová Novinkám.

„Chceme, aby se u každé práce z domova uzavírala písemná dohoda, která ta pravidla jasně definuje. V rámci dohody je možné se dohodnout na těch nákladech. Zda se budou hradit či nebudou a pokud ano, tak jak,” dodala.

Novinkou je konec izolace při práci z domova

Jedinou novou věcí podle ní je, že by člověk pracující z domu měl právo obrátit se na zaměstnavatele v případě pocitu izolovanosti. Ten by situaci podle Marksové mohl řešit například pozváním na vánoční večírek, na firemní poradu nebo na školení.

„Typicky ženy na tom bývají bité. Protože po rodičovské dovolené pracují z domova a chtěly by se vrátit, ale v kariéře je brzdí třeba to, že se nezúčastnily některých povinných školení. Pokud se žena bude chtít účastnit školení, tak jí v tom zaměstnavatel nebude smět bránit,” ilustrovala Marksová Novinkám na příkladu.

Podle Pirátů hrozí konec home office

Mezi největší odpůrce novely pracovního zákoníku byli Piráti. Jejich předseda Ivan Bartoš napsal Marksové otevřený dopis, v němž varoval, že další šněrování benefitu tzv. home office může vést k jeho úplnému zániku.

Milá vládo, paní Marksová a celé Ministerstvo práce a sociálních experimentů, předem svého dopisu…Nechte nás žít!...

Posted by Ivan Bartos on Tuesday, December 13, 2016

„Máme na mysli povinnost zaměstnavatele poskytnout či zaplatit zaměstnanci veškeré nástroje pro práci včetně internetu či elektřiny formou blíže nespecifikovaného paušálu. Další zbytečná opatření se týkají bezpečnosti práce – kontroly bezpečného pracovního prostředí doma nebo zákaz manipulace s nebezpečnými předměty,“ napsal ministryni Bartoš.

Dodal, že tato ustanovení by mohla nutit nadřízené zaměstnance kontrolovat kluzkou podlahu nebo ostrý nůž v bydlišti zaměstnance. Zaměstnavatelé se pak podle něj budou chtít právním rizikům vyhnout, a proto hrozí, že tento benefit, který mnoho zaměstnanců v současnosti bez problémů využívá, raději úplně zruší.