Žena, kterou prezident omilostnil z důvodu špatného zdravotního stavu, byla odsouzena na 6,5 roku odnětí svobody za pokus o podvod. Jako advokátka se s bývalým manželem v letech 2000 až 2003 pokusila podvodně získat finanční prostředky z projektu na výstavbu optického kabelu.

V případu se jednalo o necelých 15 miliónů korun, z nichž se dvojici podařilo získat přes 250 tisíc. Podmínečně mohla být žena, která je dlouhodobě v péči psychiatrů a potýká se s trvalými následky dopravní nehody, propuštěna v lednu příštího roku.

„V průběhu výkonu trestu odnětí svobody, ve kterém se nachází poprvé, byla vzhledem ke kladnému hodnocení přeřazena do věznice s mírnějším režimem,” informoval v úterý v tiskové zprávě Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

„Je nutné zdůraznit, že odsouzená je recidivistkou, když byla v minulosti dvakrát trestána za majetkovou trestnou činnost, v jednom případě nepodmíněným trestem odnětí svobody v trvání pět roků,” uvedlo ve středu ministerstvo.

Zpronevěra osmi miliónů

Druhá omilostněná, které Zeman prominul zbytek trestu v souvislosti s žádostí papeže Františka k Svatému roku milosrdenství, byla odsouzena k pětiletému trestu odnětí svobody za zpronevěru.

Pro svoji potřebu si měla v mezidobí let 2004 až 2008 ponechávat hotovost za zboží, které odebrali zákazníci. Způsobená škoda převýšila osm miliónů korun.

Podmíněně mohla být propuštěna v dubnu příštího roku. Prezident k jejímu omilostnění přistoupil i proto, že se ve věznici stará o syna. „Na základě vzorného chování jí také bylo několikrát umožněno opustit věznici. Otec dítěte je odsouzené schopen poskytnout rodinné a sociální zázemí,” připomněl resort v korespondenci s Hradem.

Ministerstvo spravedlnosti v minulosti žádost o milost zamítlo, protože nesplňovala podmínky.