„Dobré je, že se prodlužuje doba života, ale je to doba života v nemoci, a to je třeba si uvědomit. U onkologických onemocnění se za posledních osmnáct let pravděpodobnost pětiletého relativního přežití prodloužila o patnáct až dvacet procent. To je skok, který vidí celá Evropa. Lze říci, že česká onkologie dohnala průměr zemí OECD. Obdobné je to i v kardiologii,“ konstatoval Dušek.

Podle něho tím ale logicky rostou sekundární náklady na zdravotnictví, s tím, jak naše populace stárne.

„Křivky nárůstu nových pacientů jsou neúprosné. Každoročně přibývá nových přežívajících onkologických a diabetes pacientů o čtyři až pět procent,“ uvedl Dušek.

Apeloval na větší důraz na gerontologickou medicínu a dlouhodobou péči. Ze sčítání zdravotníků, provedeného ÚZIS, ale vyplynulo, že ke konci loňského roku chybělo poskytovatelům zdravotní péče třikrát více sester než lékařů. Jen nemocnicím schází přes padesát tisíc sester.