Poslanci tvrdí, že urážka prezidenta byla trestná za první republiky i v následujících desetiletích.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

„I přes různý vývoj práva trestního de facto všechny trestní zákoníky chránily prezidenta republiky, až byla tato kontinuita ukončena v letech 1994-1997,” tvrdí předkladatelé. Tvrdí proto, že přetrženou kontinuitu právní ochrany hlavy státu je třeba obnovit.

„V současné době jsme stále častěji svědky urážek hlavy státu, státních symbolů, avšak adekvátní ochrana zde chybí,” dodávají v důvodové zprávě a připomínají, že například letos byl v Nizozemsku pisatel článku hanobícího na Facebooku královskou rodinu odsouzen k 30dennímu vězení.

Trest podle předkladatelů nemá být drakonický, ale má mít spíše výchovný charakter.

Nový paragraf by měl znít: „Kdo veřejně hanobí prezidenta republiky, ruší výkon jeho pravomoci, a snižuje tak jeho vážnost, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci”.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček

Jeden z navrhovatelů, poslanec KSČM Zdeněk Ondráček

FOTO: Milan Malíček, Právo

Navrhovatelé připomínají, že trestní právo pamatuje například na pohrdání soudem, pokud někdo ruší či znevažuje jednání soudu nebo se chová urážlivě.

„Prezidenta republiky však lze při výkonu jeho funkce rušit, znevažovat nebo dokonce hrubě urážet – a ochrana mu poskytována není,” podivují se poslanci s tím, že prezident má mít větší ochranu než moc soudní.

Čeho chtějí poslanci dosáhnout
Díky této novele trestního práva a práva přestupkového by v budoucnosti nemělo docházet k excesům na adresu prezidenta republiky, k jeho hrubým veřejným urážkám, neboť již samotná skutková podstata, která v trestním zákoníku a v zákoně o některých přestupcích chybí, by měla být dostatečnou hrozbou pro potenciální pachatele, a v souladu s generální prevencí tak pozitivně působit na případné pachatele a odradit je tak od spáchání takového trestného činu či přestupku.
 zdroj: PSP

Návrh nyní posoudí vláda a následně se vrátí k projednání do Sněmovny.