Město si nechalo od architektů zpracovat tři varianty upřesňující, jak by mohla nová podoba Červené zahrady vypadat. Cílem radních je soustředit sportoviště na jedno místo obdobně, jako je tomu například v nedalekém Blansku.

Tam leží akvapark, tři hřiště a zimní stadión na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, sevřeném mezi ramena řeky Svitavy.

Vznikne sportovní hala

Radní oficiálně představí možnosti jak areál upravit na prosincovém zasedání zastupitelstva. Starostka Hana Nedomová (ČSSD) zdůraznila, že o výběru nejlepších návrhů chce radnice jednat se sportovci i veřejností tak, aby byla vybraná varianta výsledkem dohody a nevznikly spory.

Jedna ze tří variant nové podoby sportovního areálu Červená zahrada

Jedna ze tří variant nové podoby sportovního areálu Červená zahrada

FOTO: AV atelier, Novinky

Ty už před časem provázely výstavbu nové sportovní haly za 50 miliónů korun ve Sportovní ulici. Záměr vyvolal vlnu protestů. Nespokojenci vyvolali městské referendum, ale pro zrušení projektu nezískali podporu.

Postarala se o to za ně příroda. Po vykopání základů objektu se zjistilo, že podloží je špatné a spodní voda má agresivní složení. Stavba byla zastavena a bylo rozhodnuto o tom, že by se hala měla postavit v Červené zahradě.

Bude nutná demolice

Boskovice mají 11 500 obyvatel a sportovní hala schází ve městě již dlouhá léta. Volejbalisté a florbalisté musejí na tréninky a zápasy jezdit do okolních měst.

Kromě haly by měla být součástí nového areálu například i lezecká stěna. V minulosti radní zvažovali, že by mohla být v městském letním kině, a to na zadní straně 40 metrů dlouhé a 15 metrů vysoké stěny, na níž je promítací plátno.

V Červené zahradě bude také dráha pro in-line bruslaře.

Zatím se neví, kdy by mohla výstavba začít. Před ní bude nutná demolice starého mlýna a rodinného domu, které město koupilo, aby získalo prostor pro sportoviště. S dílčími investicemi do sportovního areálu se počítá již v příštím roce.