Novela o ochraně ovzduší umožní úřadům kontrolovat, čím lidé topí v domácích kotlích. Prověrky by měly začít v příštím roce. Pokud by občan úředníkovi kontrolu topeniště neumožnil, hrozila by mu pokuta až 50 tisíc korun. Stejnou sankci norma ukládá i za topení nevhodným materiálem. [celá zpráva]

Pravicová opozice chce normu napadnout u Ústavního soudu.

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi stanoví, že uchazeči o práci, kteří se zapojí aspoň 20 hodin v měsíci do veřejné služby, opět získají finanční zvýhodnění.

Novela o pozemních komunikacích vrátí obcím možnost pokládat vodovody, kanalizace a další podobnou infrastrukturu podélně pod krajskými i státními silnicemi. To znemožnila novela totožné normy z loňského roku.

Prezident podepsal i normu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a novelu o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. Ta umožní státu zakázat jejich pěstování.