Vodárenská věž byla z provozu vyřazena v roce 1913 a prostory ještě nějakou dobu využívali pracovníci vodárenského areálu jako byty. Od sedmdesátých let se zde provozovaly nejrůznější klubové činnosti a to až do současnosti.

„Věž potřebuje kompletní rekonstrukci, je v dezolátním stavu. Opravovat se bude vlastně všechno,“ řekl Novinkám místostarosta MČ Praha 7 Pavel Vyhnánek.

Vnitřní prostory věže jsou v dezolátním stavu

Vnitřní prostory věže jsou v dezolátním stavu.

FOTO: ale, Novinky

Věž a její přístavbu čeká oprava fasády, ale také nové vnitřní prostory. V těch budou po rekonstrukci umístěny klubovny Domu dětí a mládeže, čajovna a knihovna. V horní části věže vznikne polyfunkční společenská místnost.

Výhled z vodárenské věže na Letné

Výhled z vodárenské věže na Letné

FOTO: ale, Novinky

„Ve střeše vznikne malý zrcadlový periskop, kterým se děti budou moci koukat do okolí, a díky němu se obnoví výhled z věže, který tu byl před tím, než tu vyrostla tahle zástavba. V přístavbě pak ještě nově vznikne jedna třída mateřské školy. Střecha přístavby bude zčásti pokryta střešní zahradou a dřevěnou terasou,“ uvedl místostarosta Prahy 7.

Oprava věže, přístavby a okolního areálu vyjde na 54 miliónů. Z celkové částky uhradí 12 miliónů hlavní město. Sedmá městská část zároveň žádá o evropské dotace na výstavbu mateřské školy.

Rekonstrukce zahrnuje také opravu fasády

Rekonstrukce zahrnuje také opravu fasády.

FOTO: ale, Novinky

Od roku 1992 je věž prohlášena za památku, na to se během rekonstrukce musí brát zřetel. „Je památkově chráněná, a proto k rekonstrukci přistupujeme maximálně citlivě. Projekt jsme svěřili panu Hájkovi. Architektovi, který má mnohaleté zkušenosti z oblasti památek,“ dodal Pavel Vyhnánek.