Krajským zastupitelům vyslovilo důvěru 40 procent lidí. Hejtmanům a vládě shodných 38 procent dotázaných. Senátu aktuálně důvěřuje 28 procent lidí, Sněmovně 27 procent.

Důvěra v prezidenta je nižší mezi lidmi od 30 do 44 let. Roste naopak s přibývajícím věkem. Nejčastěji tak hlavě státu věří důchodci, lidé z Moravy a voliči levice, konstatovalo CVVM.

Vláda se těší důvěře zejména u lidí, kteří příznivě hodnotí současnou ekonomickou situaci a životní úroveň svých domácností, případně u voličů ANO či ČSSD.

Důvěra ústavním institucím (v procentech)
 květen 2016 červen 2016 září 2016
Prezident57 58 57
Vláda 40 39 38
Poslanecká sněmovna28 26 27
Senát27 31 28
Krajské zastupitelstvo42 43 40
Obecní zastupitelstvo63 62 62
Starosta63 66 62
Hejtman40 40 38
zdroj: CVVM

Spokojenost s politickou situací deklarovalo 18 procent občanů. Nespokojeno se cítí 46 procent dotázaných. Před rokem bylo nespokojeno „pouze” 40 procent dotázaných.

„Spokojenější s politickou situací jsou voliči ANO či ČSSD a rovněž dotázaní, kteří se o politiku velmi či spíše zajímají, nespokojenost naopak častěji vyjadřují lidé ve věku nad 60 let, nezaměstnaní, rozhodní nevoliči a stoupenci KSČM,” konstatovala agentura.