„V roce 2013 Univerzita Karlova projednala ve svých orgánech návrh smlouvy na bezúplatný převod vil na UK. Uzavřené smlouvy byly poskytnuty ministerstvu financí ke schválení, to je nutné k proběhnutí převodu. MF neshledalo veřejný zájem pro bezúplatný převod vil a v r. 2014 byly smlouvy stornovány. Na vlastnictví vil je vázáno zajištění přístupových pozemků k dobudování komunikací. Vzhledem k rozsáhlosti nemovitostí je jejich úplatný převod z prostředků univerzity nemožný,“ píše se v prohlášení Univerzity Karlovy.

Vedení univerzity mělo původně v plánu vybudovat v objektu Milada, která je ve správě ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) menší výukový prostor věnovaný historii území, který by byl přístupný také široké veřejnosti.

O vile se jedná

Po několika letech se budoucnost objektu Milada začala opět rozebírat. „O vile Milada se stále jedná a jednat bude. Není zatím nic uzavřené a více informací nemáme,“ uvedla Vlasta Helekalová z Oddělení vnějších vztahů Rektorátu Univerzity Karlovy.

Situací se samozřejmě zaobírá také osmá městská část. Její obyvatelé si na dlouho neřešenou situaci stěžují. Podle vedení Prahy 8 se nyní připravuje převod nemovitosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Tento převod je možný až letos, po změně zákona o majetku České republiky.

„Doufám, že budoucí nový vlastník nemovitosti zajistí její efektivní a hospodárné využití. Určitě není možné, aby vila Milada dále chátrala, protože by její špatný technický stav mohl začít ohrožovat naše občany,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.