Vodárna v Podolí naposledy dodávala Praze vodu v roce 2011, a to ze stejného důvodu jako nyní. Před letošním uvedením do provozu ještě několik dní probíhalo testování vody.

„Prováděli jsme optimalizaci technologií, sledovali kvalitu vyrobené vody tak, aby splňovala všechny hygienické parametry pro pitnou vodu, a proplachovali jsme výtlačné řady z Podolí,“ řekl mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.

Až 800 litrů za vteřinu

Během výluky štolového přivaděče se každou sekundu do pražské vodovodní sítě dodá až 800 litrů. PVK zvýšily výkon i druhého nejvýznamnějšího zdroje pitné vody pro Prahu, úpravny vody Káraný poblíž obce Čelákovice.

Všechny vodojemy se naplnily takzvaně po okraj. „Pražané se vůbec nemusejí obávat nedostatku pitné vody,“ dodal Mrázek.

Výhled z vodárenské věže

Výhled z vodárenské věže

FOTO: Lucie Poštolková, Novinky

Výluka přivaděče bude jedna z nejdelších a manipulačně nejsložitějších za celou dobu jeho provozu od roku 1972. Úplná výluka v dodávce vody bude trvat přibližně 63 hodin.

Na opravy je vyhrazeno 36 hodin, ve zbývajících hodinách se bude štola vypouštět a napouštět. Do pražské vodovodní sítě bude vypuštěno cca 150 000 m3 pitné vody, zbytek potom do řeky Sázavy a Blanice.

Filtruje se pomocí písku

„Voda v Podolské vodárně se čistí pomocí pískové filtrace,“ uvedl vedoucí vodárny Ondřej Gandžala.

„Písek se neustále doplňuje, protože se při filtraci vždy část odplaví. Starší písek má ale lepší filtrační vlastnosti. Ve vodárně se nachází tři galerie, každá z nich má 12 pískových rychlofiltrů, celkově je jich tedy 36. Voda následně putuje do vodojemu, kde se chloruje.“

FOTO: Lucie Poštolková, Novinky

Podolská vodárna, jež byla postavena podle projektu architekta Antonína Engela v novoklasicistním stylu, zahájila svůj provoz na konci 20. let minulého století.

Její pravidelný provoz ukončily povodně v roce 2002 a od té doby slouží pouze jako záložní zdroj. V jejím areálu se nachází Muzeum pražského vodárenství, které si návštěvníci budou moci prohlédnout při dni otevřených dveří či v rámci zážitkové turistiky.