Právě takto úpravy v rozpočtu EU, na nichž se členské státy dohodly minulé pondělí, interpretovala mj. agentura Reuters. Napsala, že EU seškrtá o čtvrtinu peníze pro východoevropské země a přesune je na migraci. Podle českých úřadů jde však o technickou úpravu a na peníze z eurofondů to nebude mít dopad.

„Celková alokace prostředků na kohezní projekty zůstává stejná,“ sdělila v úterý Právu Karla Šlechtová.  Podle ní fakt, že v roce 2017 evropský rozpočet počítá se škrtem 23,9 procenta na kohezi a navýšení o 24,4 procenta na migraci, je způsoben předpokladem, že příští rok nebude tolik žádostí o proplacení.

Podobně to vysvětluje i Úřad vlády. „V příštím roce se sice v meziročním srovnání skutečně vydá o téměř 24 procent méně na kohezní politiku, ale nikoliv proto, že by se tyto peníze z kohezní politiky škrtaly a přesouvaly na jinou politiku, například migrační,“ uvedl vládní mluvčí Martin Ayrer s tím, že rozpočtové položky na kohezi a migraci spolu nesouvisejí.

Podle Strakovy akademie nižší objem plateb v příštím roce bude kompenzován vyšším objemem plateb na kohezi v letech 2018–2020.