Lesní rybníčky v pramenné části potoka postupem času zanesl sediment, zarostly náletovými dřevinami, hráze byly poškozené nebo protržené. I proto se Lesy ČR rozhodly kaskádu obnovit.

Jsou biotopem pro rostliny i živočichy

Nádrže totiž fungují nejen jako systém retence vody, ale jsou i významným zdrojem při hašení požárů, regulačním prvkem při povodních a biotopem pro rostliny a živočichy.

„Ze zátopy i z hráze jsme odstranili sediment a nálety dřevin. Nové vypouštěcí zařízení slouží k manipulaci a regulaci vody v nádrži. Využijeme ho také během údržby či opravy nádrže,“ řekl Právu vedoucí správy toků pro oblast povodí Berounky František Šampalík. Novinkou jsou i bezpečnostní přelivy, které převedou vodu přes hráz při povodni.

Tři nádrže, Raška 1, Raška 2 a Raška 3 jsou téměř identické – největší má 0,35 hektaru, nejmenší 0,25 hektaru. Hloubka vody je u všech rybníčků kolem tří metrů.

Lesy ČR spravují téměř 40 tisíc kilometrů drobných vodních toků a také množství vodních ploch. Státní podnik je tak jedním z nejvýznamnějších správců vody v krajině.

„Do roku 2020 plánujeme realizaci 170 větších vodohospodářských staveb s miliardovými náklady,“ uvedl výrobně-technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický.