Ale také činitelé z Nejvyššího kontrolního úřadu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Rady Českého telekomunikačního úřadu a Ústavu pro studium totalitních režimů.

Platy politiků, soudců a těchto činitelů se odvozují od mezd v nepodnikatelské sféře vždy z předloňského roku. Jejich parametry stanoví zákony.

Vzhledem k růstu průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře(v roce 2015 dosáhla 26 830 Kč) tak platová základna pro soudce obecných soudů vzroste od začátku příštího roku ze 77 637 Kč na 80 490 korun. V případě žalobců, jejichž plat činí 90 procent platu soudců, to bude růst z 69 873,30 na 72 441 korun.

Nejnižší plat okresního soudce do pěti let praxe bude 70 900 korun hrubého

Výše platů se pak vypočítává pomocí různých koeficientů, v závislosti na postavení a délce praxe jak soudců, tak státních zástupců.

Znamená to, že například nejnižší plat soudce okresního soudu do pěti let praxe bude od začátku příštího roku 70 900 korun hrubého měsíčně, u žalobce půjde o 63 800 Kč. V letošním roce to konkrétně bylo 68 400 a 61 500 korun.

Plat soudce Vrchního soudu po třiceti letech praxe dosáhne od ledna 148 200 korun, zatímco dnes činí 142 900 Kč hrubého. V případě soudce Ústavního soudu vzroste plat z dnešních 160 tisíc měsíčně na 165 900 korun.

Platy skáčou automaticky

Růst platů v justici přitom není tak vysoký jako v případě ústavních činitelů, kde má jít zhruba o osm procent.

Pro srovnání – nejnižší plat řadového senátora nebo poslance se má zvýšit z letošních 65 700 na 71 tisíc korun hrubého bez paušálních náhrad.

Důvod je jednoduchý – soudci si totiž svými opakovanými žalobami vymohli, že parlament vrátil před dvěma lety do zákona původní výši platové základny pro výpočet jejich platů, takže už od loňského roku se vrátila na trojnásobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře.

Navíc dalšími žalobami v minulosti přispěli k tomu, že ministerstvo práce a sociálních věcí muselo změnit výpočet platové základny ve prospěch soudců a činitelů. Nově se tak počítá z plných úvazků, nikoli zkrácených, na což si soudci stěžovali.

 Růst rozložen až do roku 2018

Politici naopak už v roce 2014 kvůli skokovému růstu svých příjmů po letech zmrazení znovu sáhli do platového zákona a růst rozložili postupně až do roku 2018.

Zákon počítá s tím, že takzvaná platová základna, od které se příjmy špiček odvozují, přechodně poroste každý rok o desetiny procenta.

Loni činila 2,25násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, letos 2,35násobek, příští rok 2,45násobek a v roce 2018 dosáhne 2,5násobku. Od začátku roku 2019 by pak měla dosáhnout původní výše, tedy 2,75 násobku.

Problém je ale v tom, že i v budoucnu bude parlament muset znovu do platového zákona sáhnout, byť si politici mysleli, že už mají vystaráno a jejich příjmy „pojedou“ automaticky, jak zákon stanoví, a nebudou tak nuceni „drásat“ veřejné mínění.

Bude nutné změnit zákony o platech ústavních činitelů a platech státních zástupcůIva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ

Český statistický úřad totiž přestane od prvního čtvrtletí příštího roku zveřejňovat průměrné mzdy tříděné na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru. Platový zákon se přitom přímo odkazuje na údaj týkající se nepodnikatelské sféry.

„Bude nutné změnit zákony o platech ústavních činitelů a platech státních zástupců, na což jsme upozornili jak zástupce soudců a státních zástupců, tak příslušných ministerstev,“ řekla Právu předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Podle ní je do roku 2019 dostatek času, aby instituce zvolily vhodné řešení avizované změny. Platy se totiž vypočítávají podle údajů z předminulého roku neboli v roce 2019 se budou vypočítávat podle údajů z roku 2017.

„ČSÚ trvale doporučuje uvádět místo dat o mzdě dělené na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru běžně používaná data o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty za městnanců,“ uvedla šéfka ČSÚ.

Změna až po volbách

Současným politikům se přitom zjevně nechce v tuto chvíli sahat do zákona, tím spíš nelze čekat změnu příští rok před sněmovními volbami, kdy by mohla zapůsobit jako třaskavina. Změna tak nejspíš zůstane až na nově zvolené Sněmovně po volbách v roce 2017.

Běží totiž o to, že pokud ekonomika poroste jako dosud, platy soudců a činitelů znovu poskočí směrem nahoru, a to právě kvůli změně paragrafu o nepodnikatelské sféře na hrubou nominální mzdu. Ta je o několik desetin procenta vyšší.