Po ukončení sporu v něm chce radnice z Podomí na Vyškovsku vybudovat místo připomínající děti, které prý odvedl krysař 26. června 1284 z německého města Hameln neznámo kam.

„Je to jedna z nejslavnějších evropských legend. Tatínek našel na Drahanské vrchovině přes 60 zaniklých středověkých osad, ale objev Hamlíkova byl pro něj zásadní. Není to jen kvůli pověsti o krysaři. To místo má zvláštní atmosféru,“ řekla Právu politická analytička velvyslanectví USA v Praze a bývalá mluvčí ministerstva kultury Helena Markusová.

Obecní úřad z Podomí na Vyškovsku chce v Psím žlebu na Drahanské vrchovině vybudovat místo připomínající děti, které prý odvedl krysař z německého Hamelnu neznámo kam.

Obecní úřad z Podomí na Vyškovsku chce v Psím žlebu v Drahanské vrchovině vybudovat místo připomínající děti, které prý odvedl krysař z německého Hamelnu neznámo kam.

FOTO: Panorama, Mapy.cz

Její otec, profesor Ervín Černý, byl sice chirurgem se specializací na ušní-nosní-krční, ale zároveň byl amatérským historikem, jehož práci oceňovali i odborníci.

V polovině minulého století objevoval zaniklé vesnice. Připomínalo to hledání jehel v kupce sena. Po domech totiž zbyly jen jejich základy ukryté pod listím nebo zcela zarostlé lesem či křovím.

Krysař, nebo náborář?

Krysař byl podle pověsti vysoký muž se stříbrnou flétnou, jenž nabídl radním v Hamelnu, že je za slušnou odměnu zbaví krys. Když mu byla přislíbena, zahrál a odvedl havěť omámenou tóny flétny do vodního příkopu, kde se utopila. Nedostal ale od Hamelnských zaplaceno, nahněval se a zahrál na ni znovu.

Místo krys jej prý slepě následovaly děti. Legenda končí tím, že už je nikdy nikdo nespatřil.