Po ukončení sporu v něm chce radnice z Podomí na Vyškovsku vybudovat místo připomínající děti, které prý odvedl krysař 26. června 1284 z německého města Hameln neznámo kam.

„Je to jedna z nejslavnějších evropských legend. Tatínek našel na Drahanské vrchovině přes 60 zaniklých středověkých osad, ale objev Hamlíkova byl pro něj zásadní. Není to jen kvůli pověsti o krysaři. To místo má zvláštní atmosféru,“ řekla Právu politická analytička velvyslanectví USA v Praze a bývalá mluvčí ministerstva kultury Helena Markusová.

Obecní úřad z Podomí na Vyškovsku chce v Psím žlebu na Drahanské vrchovině vybudovat místo připomínající děti, které prý odvedl krysař z německého Hamelnu neznámo kam.

Obecní úřad z Podomí na Vyškovsku chce v Psím žlebu v Drahanské vrchovině vybudovat místo připomínající děti, které prý odvedl krysař z německého Hamelnu neznámo kam.

FOTO: Panorama, Mapy.cz

Její otec, profesor Ervín Černý, byl sice chirurgem se specializací na ušní-nosní-krční, ale zároveň byl amatérským historikem, jehož práci oceňovali i odborníci.

V polovině minulého století objevoval zaniklé vesnice. Připomínalo to hledání jehel v kupce sena. Po domech totiž zbyly jen jejich základy ukryté pod listím nebo zcela zarostlé lesem či křovím.

Krysař, nebo náborář?

Krysař byl podle pověsti vysoký muž se stříbrnou flétnou, jenž nabídl radním v Hamelnu, že je za slušnou odměnu zbaví krys. Když mu byla přislíbena, zahrál a odvedl havěť omámenou tóny flétny do vodního příkopu, kde se utopila. Nedostal ale od Hamelnských zaplaceno, nahněval se a zahrál na ni znovu.

Místo krys jej prý slepě následovaly děti. Legenda končí tím, že už je nikdy nikdo nespatřil.

Záhadě přišli na kloub německý historik Wolfgang Wann a Ervín Černý. Zjistili, že u Podomí stávala osada Hamlíkov, což podle odborníků mohla být počeštěná verze německého slova Hämlingen. Překlad znamená Hamelnští. Zapadly do sebe i další historické souvislosti.

Ve 13. století byla většina vrchoviny v majetku olomouckého biskupství. Tehdejší biskup Bruno ze Schauenburku se zapsal do dějin nejen jako vzdělanec, ale také jako kolonizátor Moravy. Do přelidněného Německa, severní Francie a Flander vysílal své lidi.

Byli to náboráři slibující půdu těm, kteří se přestěhují na Moravu. Bruno takto zvýšil počet svých vesnic z 200 na 400 a přilákal do lesů biskupství bezmála 25 tisíc cizinců.

Krysař se podle pověsti jmenoval Body nebo Boda. Shodou okolností mělo Podomí obdobný německý název: Boden. Legenda tedy může mít velmi jednoduché vysvětlení, řekla k tomu již dříve Dagmar Zouharová, která s Černým na výzkumu spolupracovala. Děti z Hamelnu mohly být ve skutečnosti dospívající a mladí lidé. Možná odešli za lepším životem na Moravu.

Hamlíkovu osud nepřál

Osud ale Hamlíkovu nepřál. Za husitských válek lehl popelem. Byl obnoven v 16. století, kdy však jeho obyvatele zahubil mor. Vesnici nyní připomíná jen cedule zarůstající trávou.

„Chceme připomenout výzkum k legendě. V plánu máme vytvořit tam informační ceduli a odpočinkové místo pro turisty. Část základů zaniklých budov bychom mohli nechat vyzdít nad terén,“ řekla Právu starostka Podomí Kateřina Ševčíková.

Radnice jen čeká na to, zda Psí žleb zůstane v majetku armády, nebo jej dostane zpět církev. S majitelem se pak dohodne.

Psí žleb je sevřený mezi kopci, na nichž les přechází v louku. V poledne nebo večer tam doléhá zvuk kostelních zvonů z Ruprechtova.

„Kdykoli vzpomenu na toto tiché, smutné místo s mizejícími stopami po zaniklé vesnici, vždy se s jejím obrazem vynoří bájemi opředená postava jejího lokátora, tajemného krysaře z města Hameln,“ napsal o něm Černý.