Lidé byli dotazováni na to, zda by měl stát zvyšovat sociální dávky nebo rozšiřovat nabídku sociálních  služeb. Pro větší paletu služeb se vyslovilo 70 procent dotázaných, zatímco 30 procent by sociální problematiku řešilo dalším zvyšováním finanční podpory.  V 90. letech minulého století přitom bývaly obě skupiny vyrovnané.

Kterou z těchto dvou oblastí by se měl stát u nás zabývat především? (v procentech)
 9/2013
11/20146/2016
rozšířit sociální služby
6873
70
zvýšit finanční dávky
21
27
30
zdroj: STEM

Pokud by se mělo přistoupit k navýšení důchodů nebo podpory rodin s dětmi, preferovala by většina lidí (56 procent) pomoc rodinám. Pro větší valorizace důchodů se vyslovilo 44 procent dotázaných. Pomoc rodinám s potomky preferují zejména lidé do 45 let.

Pro které z následujících řešení byste se rozhodl(a)? (v procentech)
 9/2013
11/20146/2016
zvýšit starobní důchody
4343
44
rozšířit pomoc rodinám s dětmi
57
57
56
zdroj: STEM

Poměrně vyrovnané jsou názory na to, zda raději investovat do životního prostředí nebo zvyšovat sociální dávky. První variantu by upřednostnilo 51 procent dotázaných proti 49 procentům, kteří by raději zvýšili sociální dávky. Pro preferenci životního prostředí se častěji vyslovili lidé s vyšším vzděláním a stoupenci pravicových stran. Elektorát levice je více nakloněn navyšování dávek.

Průzkum se uskutečnil od 13. do 21. června a zapojilo se do něj 1061 respondentů.