Muže podle listu rozhořčilo, že úřad nezaznamenal zaplacení celé dlužné částky, a neváhal proto přistoupit k exekuci.

Úředníky následně v dopise počastoval výše uvedenými i dalšími peprnými výrazy a pozastavil se nad efektivitou jejich práce.

Celníci vyhodnotili dopis jako urážlivý a podnikateli byla uložena pokuta ve výši 30 000 korun. Ačkoli se následně omluvil a požádal o snížení pokuty, nebylo mu vyhověno.

Právníci, které list oslovil, poukázali na zjevnou nepřiměřenost výše uložené pokuty, která je nepoměrná původně vymáhané částce. Pořádková pokuta může být uložena až do výše 50 000 korun.