Bezplatná akce Mám rád (svá) játra, která se uskutečnila v rámci preventivního programu Zdraví národa a pořádala ji laboratorní skupina Synlab czech, ukázala, že Češi svá játra rádi nemají.

Respektive testování probíhající na desítkách odběrových pracovištích v celé České republice, jehož se zúčastnilo 3518 lidí, ukázalo, že je mají v žalostném stavu.

Neblahé vítězství

„Poprvé v historii preventivního programu Zdraví národa měly lepší výsledky ženy – mimo normu mělo nejméně jeden sledovaný parametr více než 50 procent z nich. U mužů to bylo dokonce 79 procent,“ sdělil Zdeněk Soudný ze skupiny Synlab czech, jež každého čtvrt roku pořádá bezplatné testování kondice nějakého orgánů či stavu lidského těla.

„V tomto případě neblahé vítězství mužů nad ženami nepřekvapuje. Je to odraz nejen horšího přístupu k životnímu stylu, ale také ne zcela vhodné skladby stravy a především pozitivnějšího vztahu mužů k alkoholu,“ řekl Tomáš Hrádek, vedoucí lékař sekce biochemie a hematologie společnosti Synlab czech.

Lidé, u kterých byl výsledek rozboru krve mimo danou normu, nejsou automaticky nemocní, ale měli by podle lékaře brát výsledky velice vážně.

Vliv alkoholu

„Výsledky vyšetření přinejmenším upozorňují, že něco není v pořádku. Je to jedno z posledních varování, že pokud se o svá játra pacienti nezačnou vhodnou formou starat, může i malá odchylka od normy indukovat chorobu a nakonec se rozvinout ve fatálně ohrožující stav,“ varoval Hrádek. Dodal, že u nemalého procenta pacientů výsledky jednoznačně ukazovaly na zdravotní problém, dokonce už v pokročilejším stadiu.

Laboratoře vyšetřovaly tyto parametry: hladinu enzymů ALT a AST, které ukazují na poškození jater zánětlivými onemocněními, hladinu bilirubinu, jehož zvýšené koncentrace nejčastěji poukazují na některou z forem žloutenky, a faktorů GGT a CDT, jež ukazují poškození jater přímo alkoholem.

Zemřou na cirhózu jater

„Díky nově zařazenému vyšetření faktorů GGT a CDT se Zdraví národa zaměřilo na to, jaký dopad má na funkčnost jater nadměrná konzumace alkoholu,“  řekl Soudný z laboratoří synlab czech.

„Výsledky mimo referenční mez měli nejčastěji muži starší padesáti let – každý pátý z nich dostal varování. Nicméně v jejich závěsu jsou, možná naopak překvapivě, ženy ve věku nad 65 let. Naopak dobrých výsledků dosáhly ženy od třiceti do padesáti let a také muži mezi osmnácti a třiceti lety,“ doplnil .

Podle Českého statistického úřadu zemře v Česku na problémy spojené s alkoholem ročně okolo 1500 lidí.

Za drtivou většinou úmrtí je cirhóza jater způsobená dlouhodobým nadměrným pitím. Jen v roce 2014 zemřelo na cirhózu jater 1324 lidí, otrava alkoholem byla přímou příčinou úmrtí ve 210 případech.

Podle primáře Petra Popova z Kliniky adiktologie VFN v Praze může za úmrtí většinou neléčená závislost na alkoholu. Z celorepublikového dotazníkového šetření vyplývá, že pije tak moc, až jim to škodí, asi třetina mužů, necelá čtyři procenta pak mají závažný problém vyžadující léčbu. U žen jsou čísla výrazně nižší, rizikově pije necelá desetina, pomoc lékaře potřebuje pouze 0,3 procenta.

Podle Světové zdravotnické organizace WHO ovšem celková spotřeba alkoholu každoročně o něco málo klesá, a to jak u piva, tak u vína. Stejné je to v Česku i v okolních státech.