Proto klášter přešel z majetku kraje do vlastnictví státu a kapucíni se již chystali podat novou žalobu na vydání nemovitosti v rámci církevních restitucí. Pokud by uspěli, měli dohodu s Opočnem o bezúplatném převodu kláštera na město.

„Na základě našeho dovolání a červnového rozhodnutí Nejvyššího soudu si jej ale opět přebíráme po roce zpět. Objekt si oficiálně od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převezmeme ve středu,“ potvrdil hradecký krajský radní Josef Dvořák (ČSSD).

Jak prozradila mluvčí krajského úřadu Martina Götzová, uskutečnila se už první schůzka se zástupci Opočna, na níž se jednalo o dalším využití kláštera a přilehlého pozemku.

Stále totiž platí, že je klášter pro kraj nepotřebným majetkem, zatímco město o něj zájem má. Což potvrdila Právu nedávno také starostka Šárka Škrabalová (bezp.).
„Necháme si vypracovat nový znalecký posudek na hodnotu celého areálu a společně budeme hledat jeho smysluplné využití,“ slíbil radní Dvořák.

Areál chtěli prodat

Byla to přitom právě snaha kraje prodat areál za odhadní cenu 8,5 miliónu korun, která vedla k dohodě Opočna s kapucíny o bezúplatném převodu v případě úspěšného řízení u soudu.

O tom, za jakých podmínek by mohl přejít klášter do vlastnictví města, rozhodne krajská rada a zastupitelstvo. „O dalším postupu můžeme rozhodovat, až dostaneme oficiálně potvrzené zpětvzetí žaloby o určení vlastnického práva ze strany provincie kapucínů. To nám doposud od soudu nepřišlo,“ dodal Dvořák.

Právě na základě červnového rozhodnutí Nejvyššího soudu a vzhledem k tomu, že jsou soudy nižších instancí vázány právními názory dovolacího soudu, se čeští a moravští biskupové rozhodli počátkem července, že stáhnou žaloby na jednotlivé kraje. Těmito více než pěti sty žalobami se domáhali určení vlastnictví majetku.

Ke stažení žalob, které se netýkají obcí, vyzvali biskupové i řády a kongregace. Ty jejich názorem nejsou vázáni. [celá zpráva]