„Poskytovatelé zdravotní péče, kteří zajišťují ochranné léčení, budou mít nově povinnost hlásit policii, že pacient nenastoupil k výkonu ochranného léčení. Oznamovat budou muset také fakt, že se pacient z nemocnice svévolně vzdálil nebo že nedochází na pravidelné kontroly,” uvedl k jedné ze změn ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD).

U nezletilých pacientů budou o jejich propuštění informovány orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Novinkou je rovněž to, že o dobrovolnou kastraci budou moci pacienti požádat již v 21 namísto 25 letech.

„Tento výkon bude možné provést i pacientům, kteří dosud nespáchali sexuálně motivovaný trestný čin, ale existují vážné důvody, proč se domnívat, že tento čin v budoucnosti spáchají,” doplnil ministr, podle něhož budou moci kastraci podstoupit i pacienti, kteří nemohou podstoupit jinou léčbu.