NSS v první polovině června zamítl stížnost ZČU ve sporu o bakalářský diplom Luďka Hosmana, někdejšího ředitele plzeňských strážníků. V jeho případě podle soudu podmínky splněny byly. [celá zpráva]

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Škola původně diplom z roku 2002 Hosmanovi zrušila s vysvětlením, že bakalářskou práci opsal. Hosman ovšem – stejně jako další absolvent plzeňských práv Jan Harangozzo – uspěl se žalobou u Krajského soudu v Plzni.

Diplom není doklad, ale osvědčení

Plzeňský soud vyslovil právní názor, že vysokoškolský diplom není osvědčením, ale dokladem, který nelze zrušit. NSS sice kasační stížnost univerzity zamítl, ovšem s argumentací krajského soudu se ztotožnil jen částečně.

Diplom má podle NSS povahu osvědčení, jehož vydáním vysoká škola úředně potvrzuje skutečnost, že konkrétní člověk absolvoval určitý studijní program a získal příslušný akademický titul.

„Diplom proto lze zrušit postupem podle správního řádu. Předpokladem pro jeho zrušení ovšem je, že byl vydán v rozporu s vysokoškolským či jiným zákonem, tedy za situace, kdy nebyly splněny podmínky pro jeho vydání," uvedl NSS na svém webu.

Rychlostudia na právech v Plzni

V Hosmanově případě ovšem podle soudců NSS podmínky pro vydání diplomu splněny byly, proto soud stížnosti univerzity nevyhověl. Diplom Harangozza ovšem musí Krajský soud v Plzni řešit znovu. V tomto případě totiž NSS kasační stížnosti univerzity ve středu vyhověl. Plné odůvodnění případů zatím v databázi stále není k dispozici.

Aféra s rychlostudiem, podivným přijímáním studentů a sporným udělováním titulů na právnické fakultě v Plzni vypukla v roce 2009. Tituly škola odebrala několika absolventům.