NKÚ prověřovalo zejména investice z let 2009 až 2016 a dodržování plánovaného harmonogramu výstavby. Zajímal je zejména poslední úsek mezi Lovosicemi a Řehlovicemi.

Kontroloři tak mimo jiné konstatovali, že jim Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nepředložilo dokumenty o opatřeních, která by eliminovala rizika sesuvu půdy. K němu došlo v polovině roku 2013.

Analýzu příčin sesuvu však ministerstvo dopravy zadalo až po dvou a půl roku, byť ŘSD už v roce 2013 mělo k dispozici dokumenty, z nichž vyplývá, že se na něm významně podílela voda přitékající z blízkého lomu Dobkovičky.

Cena vzrostla ze tří na 14 miliard

Špatné plánování dokládá NKÚ i na nárůstu ceny dálnice. „V roce 2004 ministerstvo dopravy ve své dokumentaci odhadlo, že jeden kilometr bez mostů a tunelů vyjde zhruba na 120 miliónů korun, v roce 2008 už tuto cenu přehodnotilo na 345 miliónů korun, což je téměř třikrát více,” připomněl NKÚ.

Úsek mezi Řehlovicemi a Lovosicemi, který měl podle odhadů z roku 1993 vyjít na tři miliardy, byl v roce 2007 vysoutěžen za 9,9 miliardy, ale stát za něj doposud zaplatil přes 14 miliard  a konečná cena bude ještě vyšší.

Za zpožděním stál i vlekoucí se soudní spor o trasu dálnice. Podle ministerstva dopravy by komunikace měla být dokončena v prosinci.