Odmítavě se k přijímání jakýchkoli uprchlíků staví 61 procent Čechů. Souhlas s přijímáním uprchlíků vyjádřilo 36 procent dotázaných. Většina z nich by lidi z válečných oblastí přijala aspoň na přechodnou dobu, než by se uprchlíci mohli vrátit domů.

Příznivěji se lidé staví k migrantům z Ukrajiny, které by přijalo 37 procent Čechů, kdežto uprchlíkům z Blízkého východu a severní Afriky je nakloněno pouze 17 procent lidí.

Ve srovnání s předchozím průzkumem z března se podíly kladných a záporných odpovědí výrazněji nezměnily. Od začátku roku ale postupně odmítavých vyjádření ubývá. V lednu uprchlíky odmítalo 65 procent lidí a pro přijetí bylo 31 procent.

Vstřícnější Poláci

Také podíl Čechů, kteří uprchlíky vnímají jako bezpečnostní hrozbu pro Česko, se od začátku roku snížil o několik procentních bodů na 77 procent. Podobně poklesl i zájem o téma migrace.

Pracovníci CVVM také srovnávali názory Čechů s postojem k uprchlíkům v Polsku, kterému Česko tento týden předá předsednictví visegrádské skupiny. Poláci jsou k uprchlíkům ze zemí postižených válkou o něco vstřícnější, 39 procent z nich by migranty přijalo, kdežto proti je 55 procent lidí.

Průzkum provádělo CVVM v období od 2. do 16. května. Zúčastnilo se ho 1015 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.