Dosud tyto zákroky v Česku prováděla pouze pražská Fakultní nemocnice Motol. Na zákroku spolupracovali neurochirurgové, neurologové a specialisté na léčbu epilepsie. Zákrok provedl tým lékařů na Neurochirurgické klinice FNUSA a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno.

„Cílem náročného výkonu, při kterém byla odstraněna významná část postižené mozkové hemisféry a její zbytek funkčně odpojen od hemisféry zdravé, bylo zmírnit těžký dopad závažné formy epilepsie a umožnit tak další psychomotorický vývoj dítěte,“ uvedl k operaci přednosta Neurochirurgické kliniky nemocnice Radim Jančálek.

Povolali konzultanta ze Švédska

Šestihodinovou operaci vedla Eva Brichtová, která má díky dlouholetému působení v brněnské dětské nemocnici zkušenosti s neurochirurgickými operačními zákroky u nejmenších pacientů. Vzhledem k náročnosti operace byl výkonu přítomen i švédský profesor Bertil Rydenhag z oddělení klinických neurověd Univerzitní nemocnice v Göteborgu.

Tým lékařů, kteřovedli zákrok (zleva): Radim Jančálek, Eva Brichtová z FNUSA a konzultant Bertil Rydenhag.

Tým lékařů, kteřovedli zákrok (zleva): Radim Jančálek, Eva Brichtová z FNUSA a konzultant Bertil Rydenhag.

FOTO: archiv FNUSA

Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně patří k významným neurochirurgickým pracovištím v ČR. Ročně se zde provede kolem 1400 operačních výkonů a ambulanci navštíví více než 10 000 pacientů. Jde o pracoviště s kompletním spektrem výkonů, provádí se zde špičkové operace mozku s pomocí nejmodernějších technologií, tak i výkony na páteři či komplikované operace periferních nervů.

Velký důraz je tradičně kladen i na unikátní operativu pacientů s epilepsií. V roce 2015 bylo takto ošetřeno více než 70 nemocných.

„Úspěšné provedení této výjimečné operace na půdě FNUSA staví tamní Centrum pro epilepsie Brno na úroveň špičkových světových pracovišť," uvedl ředitel nemocnice Martin Pavlík.