„S příslušným Útvarem pro ochranu prezidenta České republiky Ochranné služby byl celý problém projednán tak, aby k obdobným situacím již nedocházelo,“ napsal Gazdíkovi Chovanec s tím, že jeho ministerstvo připravuje podrobnější výklad k otázkám přiměřenosti postupu policie.

KOMENTÁŘ DNE:
 Belgie ukázala demokratičnost i neakceschopnost EU – Hlasovací procesy v Unii analyzuje Thomas Kulidakis. Čtěte zde >>

Skauti si chtěli hymnu zazpívat po mši na 3. nádvoří Hradu. Jeden z policistů jim však řekl, že jakákoli hudební či jiná vystoupení musí být povolena Správou Pražského hradu. Policejní prezidium takový postup označilo za necitlivý, Chovanec dokonce v první reakci prohlásil, že policista zřejmě ztratil zdravý rozum. Postih chybujícího strážce zákona ale na pořadu dne není.

Nezakázal, jen upozornil?

„Po detailním prošetření celé kauzy došly kontrolní orgány Policie ČR k závěru, že policista se nedopustil jednání, pro které by bylo možné zahájit řízení podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,“ napsal Gazdíkovi Chovanec.

Policista totiž podle Chovance zpěv státní hymny výslovně nezakázal ani skauty nevyzval pokynem k rozchodu či odchodu. „Osobu, kterou považoval za organizátora akce, upozornil, že provozování hudebních či jiných vystoupení bez povolení Správy Pražského hradu je v rozporu s návštěvním řádem Pražského hradu,“ píše Chovanec s tím, že odchod skautů na Hradčanské náměstí byl jejich rozhodnutím.

Dostal jsem odpověď na interpelaci na ministra Milana Chovance ohledně policisty, který znemožnil skautům zazpívat na...Posted by Petr Gazdík on Monday, May 30, 2016

Ministr uznává, že není úkolem policie hlídat interní pravidla chování v objektech, ovšem na Hrad je podle něj nutné nahlížet jako na místo, kde pobývá prezident, který je chráněnou osobou. „Právě proto je úkolem policistů... vykonávat hlídkovou činnost na stanovených vnějších a vnitřních úsecích areálu Pražského hradu,“ napsal Chovanec a dodal: „Policisté musí dodržovat pravidla přiměřenosti postupu a nezasahovat do práv a svobod občanů nad míru nezbytně nutnou.“

Policisté podle Chovance absolvují v rámci přípravy i výuku ústavních práv a svobod. „Do budoucna Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy počítá i s jejím dalším rozšířením,“ uvedl ministr.

Skauti si nesměli na Hradě zazpívat státní hymnu.

Policie nedovolila skautům zazpívat před bazilikou na Hradě státní hymnu. Vše na svátek skautského patrona Sv. Jiří po slavnostní skautské mši v bazilice Sv. Jiří na 3. hradním nádvoří v Praze 24. dubna 2016.Posted by Radek Petr on Sunday, April 24, 2016