Za založením stál psychiatr a specialista na léčení alkoholismu i dalších závislosti Jaroslav Skála (1916 - 2007). Nejprve v budově u kostela sv. Apolináře vzniklo lůžkové oddělení a o tři roky později přibyla protialkoholní záchytná stanice, svého druhu první na světě.

Na nedostatek pacientů se lékaři stěžovat nemohli, zvláště v některé dny. „Dřív se dala sledovat určitá období, dokonce i určité dny, kdy záchytka byla zcela obsazená. Jednalo se zejména o MDŽ a pak významné svátky jako Josef nebo Karel,“ popsal Novinkám primář kliniky adiktologie Petr Popov.

Prokázali, že alkohol za volantem škodí

Hlavní význam záchytné stanice byl preventivní, nabízela služby lidem, kteří měli problémy s alkoholem. Bezprostředně po vystřízlivění jim tudíž byla nabízena léčba.

„Záchytka byla také důležitá tím, že zde proběhl rozsáhlý výzkum o zachycení řidičů pod vlivem alkoholu. Výsledkem toho byla právní úprava, která může za to, že dnes platí nulová tolerance alkoholu za volantem,“ doplnil Popov.

Jako první klient na záchytce navštíví příjmovou ambulanci

Ze všeho nejdřív klient na záchytce navštíví příjmovou ambulanci.

FOTO: Aneta Lednová, Novinky

Záchytka se v minulosti dvakrát stěhovala. Nejprve ji přemístili do nemocnice Na Míčánkách a následně do areálu Bulovky, kde sídlí dodnes. Od roku 2013 ji provozuje Městská poliklinika Praha.

Na záchytce je 22 lůžek. Pokoje jsou dvou- nebo třílůžkové, a v jednom pokoji se nachází lůžko pevně připevněné k zemi. Zde se na dobu nezbytně nutnou kurtují agresivní klienti.

Na pražské záchytce je jeden pokoj s pevně připevněným lůžkem a kurty. Určen je pro agresivní klienty

Na pražské záchytce je jeden pokoj s pevně připevněným lůžkem a kurty. Určen je pro agresivní klienty.

FOTO: Aneta Lednová, Novinky

A jak obyčejně probíhá procedura? Po přijetí je klientovi provedena dechová zkouška a po následném vyšetření lékař rozhodne o případné hospitalizaci.

„Nejprve klienta odstrojíme a sepíšeme seznam jeho věcí. Poté provedeme hygienu a klient je odveden na pokoj. Během hospitalizace mu je podáván čaj,“ popsal postup vrchní sestra Miroslav Kočí.

Města, kde se nachází protialkoholní záchytné stanic

Města, kde se nachází protialkoholní záchytné stanic

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

Apolinář stále léčí závislosti

Na území České republiky je nyní už sedmnáct protialkoholních záchytných stanic. Mezi některými je podstatný rozdíl v ceně za poskytnuté služby.

Nejvíce lidé zaplatí za noc na záchytce v Kroměříži, a to zhruba 12 700 korun. Nejnižší cenu za noc mají města jako Opava nebo Karviná, platba se tam pohybuje okolo 600 korun. V ostatních městech se platí od 1 000 do 4 000 korun.

Video

Apolinář stále léčí závislosti. Zdroj: Novinky

Na místě původní záchytky u Apolináře se nyní nachází Klinika adiktologie, kde se léčí klienti s nejrůznějšími závislostmi. Léčba se tu neprovádí jen ambulantně, mají zde i lůžkové oddělení pro ženy i muže.

Na klinice je také pan Petr, který se léčí se závislostí na gamblingu a alkoholu. Až pokus o sebevraždu ho donutil přistoupit na léčbu.

„Já jsem sem v prvopočátku nechtěl jít. Tady jsem si ale postupem času všechno probral a došlo mi, že bych to doma asi nevyřešil. Možná bych do toho všeho spadl ještě hlouběji, a mohlo by to vést až k opravdové sebevraždě. Mně to tady vlastně zachránilo život,“ říká.

Na Klinice adiktologie prochází klienti nejprve detoxem

Na Klinice adiktologie prochází klienti nejprve detoxem.

FOTO: Aneta Lednová, Novinky