„V roce 2014 kontroloři odhalili 185 nebezpečných výrobků. Loňské údaje ještě nejsou oficiálně sečteny, ale číslo bude určitě vyšší,“ řekla Právu Dana Šalamunová, zástupkyně ředitele odboru komunikací MZ.

„Jen za letošní čtyři měsíce bylo odhaleno více než 100 nebezpečných výrobků, před kterými vydává ministerstvo zdravotnictví varování. Čísla neutěšeně narůstají, proto se dostaly nebezpečné výrobky pod větší drobnohled. Změnili jsme metodiku a zvýšili četnost kontrol, abychom co nejvíce ochránili spotřebitele,“ uvedla.

Většina stanovených nebezpečných výrobků byla nalezena v provozovnách typu večerka, tržniceDana Šalamunová, ministerstvo zdravotnictví

Výrobky obsahující skryté jedy, které v našem organismu zanechávají trvalé následky, mají několik společných znaků.

„Spotřebitel sám těžko na první pohled odhalí například nadlimitní výskyt konkrétní potenciálně nebezpečné látky ve výrobku. Tyto nedostatky bývají ale velmi často spojeny s několika na první pohled patrnými znaky,“ upozorňuje Šalamunová.

„Výrobky jsou až neskutečně laciné v porovnání s běžnou cenovou hladinou. Dodržení legislativních limitů na bezpečnost výrobku vyžaduje finanční náklady, které se samozřejmě promítnou do ceny,“ konstatuje Šalamunová.

Nebezpečné hračky

„Na obalu není uveden název a sídlo osoby, která uvádí výrobek na trh. České texty jsou uvedeny s chybami, nebo dokonce chybějí úplně. Výrobky těží z podobnosti názvu nebo vzhledu se známějším výrobkem. Kosmetické výrobky jsou vybaveny značkou CE nebo symbolem hořlaviny, které tam nemají co dělat,“ vyjmenovala.

„Většina stanovených nebezpečných výrobků byla nalezena v provozovnách typu večerka, tržnice, vše za X korun,“ dodala, kde na rizikové zboží nejčastěji kontroloři narážejí. U každého nalezeného nebezpečného výrobku ministerstvo vydává varování i s popisem rizik a fotografií.

Ať už při přezkumu narazí hygienici na sebenebezpečnější látku či jed, největší hrůza jde z toho, co obsahují výrobky pro miminka a batolata. „Nejčastěji jsou to ftaláty v hračkách pro děti do tří let, které v nadlimitním množství nepříznivě působí na reprodukční orgány,“ varuje zástupkyně ředitele odboru.

Na černé listině kontrolorů se také stále dokola objevují parfémy, laky na nehty, soupravy umělých nehtů, pomalované skleničky a umělohmotné kuchyňské náčiní.

Například otřete-li dětský zadeček vlhkými ubrousky Freshmaker Cream, zůstanou mu na pokožce složky kosmetického prostředku a dostanou se do organismu, kde mohou negativně ovlivňovat činnost štítné žlázy.

Obava z dědičných mutací 

Olízne-li dítko panenku Pop girl, dostanou se estery kyseliny ftalové společně se slinami do organismu a negativně působí na reprodukční orgány. Při nákupu parfému Diableu za 49 korun mohou dámy očekávat útok hned dvojitý.

„Safrol může kontaktem s kůží nebo inhalací přestupovat do organismu, přičemž se jedná o látku vyvolávající obavy z možných dědičných mutací v lidských zárodečných buňkách a současně o látku, u které se předpokládá u člověka karcinogenní potenciál,“ varuje MZ.

Od sady kuchyňského plastového náčiní mohou spotřebitelé zase očekávat, že potraviny, kterých se dotknou, budou kontaminovány karcinogenními látkami. U pomalovaných či potištěných skleniček musíme počítat s rizikovým obsahem olova a kadmia.

„Toxicita kadmia je vysoká a hromadí se v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. Expozice olovem může vést k poškození řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév i svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí,“ zdůrazňují hygienici.