Ten zrušil původní rozsudek domažlického okresního soudu, který 66letého komunálního politika sice také uznal vinným, ale upustil od potrestání.

„Jde o exces takové povahy, který nelze ponechat bez potrestání,“ uvedl předseda odvolacího senátu Pravoslav Polák.

Promlčené případy

Z obžaloby vyplývá, že během čtyř let Johánek zatloukl přes dvacet přestupkových spisů od policie, které měl předat k projednání správnímu orgánu a které jsou teď už promlčené. Většinou se jednalo o naschvály mezi sousedy, verbální nadávky či osočování.

Starosta se hájil tím, že chtěl obci ušetřit peníze za poplatky, jež musí za projednávání přestupků platit městu Poběžovice. Obec Mnichov s necelými třemi stovkami obyvatel totiž nemá vlastní přestupkovou komisi, proto má uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s Městským úřadem v Poběžovicích, který pro ni přestupkovou agendu zajišťuje.

Chvályhodný záměr

Ročně stojí přestupková agenda Mnichov desítky tisíc korun. „To je na tak malou obec, jako jsme, hodně peněz. Na komisi jsem posílal závažnější prohřešky, ty, o kterých jsem si myslel, že jdou vyřešit u piva, jsem vyřídil domluvou. Tím jsem to bral za uzavřené,“ dodal Johánek.

Krajský soud ale s ním neměl slitování.

„Obžalovanému přitěžuje delší doba páchání trestné činnosti a větší počet spáchaných skutků, čímž bylo dotčeno právo více poškozených. Za této situace nemohl okresní soud v žádném případě rozhodnout o upuštění od potrestání i přesto, že obžalovaný nejednal v úmyslu se sám obohatit, ale aby ochránil obec před dalšími finančními náklady,“ uvedl dále Polák v odůvodnění rozhodnutí.

V čele obce mnoho let

Podle něho tímto způsobem jednat nelze. „To, že si někdo osobuje, která věc bude projednána, kde bude rozhodováno o vině a nevině, byť pouze ve formě správního trestání, je nepřípustné. Všichni občané mají ústavou zaručena rovná práva, mají tedy i právo, aby přestupky, z nichž jsou podezřelí, nebo naopak, v nichž vystupují jako poškozené osoby, byly řádně projednány,“ vysvětlil dále Polák.

Upozornil na to, že z lidského pohledu byl záměr obžalovaného pochopitelný a do určité míry i chvályhodný. „I cesta do pekel je někdy dlážděna řadou dobrých předsevzetí a skutků,“ podotkl Polák.

Podle starosty za každý projednaný přestupek platí obec městskému úřadu v Poběžovicích 2700 korun. „Když pak dotyčný dostane pokutu, tak je příjmem města Poběžovic, a nikoliv obce Mnichov. Nesouhlasím s tím, jak je nastaven zákon, který upravuje projednávání přestupků, protože neúměrně finančně zatěžuje rozpočet obce,“ prohlásil Johánek, který v čele Mnichova stojí už od začátku 80. let.

Ze své chyby se podle svých slov poučil a všechny přestupové spisy už nyní neprodleně posílá do Poběžovic. „Nejsem špatný člověk, jenom jsem se v tom právu neorientoval. Chci jen to nejlepší pro obec,“ uzavřel Johánek. Proto také s velkou úlevou přijal rozhodnutí okresního soudu z letošního března.

Preventivní vliv

„Už pouhé projednání věci před soudem má na obžalovaného dostatečný preventivní i výchovný vliv. I proto jsem upustil od potrestání,“ vysvětlil tehdy svůj verdikt samosoudce Jan Švígler.

O vině Johánka pochybnosti neměl. „Obžalovaný se nezachoval správně, ale lidsky se to dá pochopit. Je nutné vzít v úvahu, že tak činil ve snaze ušetřit finanční prostředky obci a neměl z toho žádný vlastní prospěch. Šel na to selským rozumem. Až na dva případy byly prohřešky bagatelního rázu a dovedu si představit, jak by u přestupkové komise skončily,“ konstatoval Švígler.