Soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček v odůvodnění konstatoval, že není přípustné, aby se soudy snažily dosáhnout narovnání vztahů mezi rodičem potomky i proti vůli dětí, „které lze pro jejich věk již považovat za natolik rozumově a emocionálně vyspělé, že jsou schopny uvědomit si dosah těchto svých rozhodnutí”.

„Pokud nelze dítě i přes adekvátní výchovné působení přesvědčit, že má jít k otci, jeví se ukládání pokut jako nesmyslné a neplnící zákonem předvídaný účel, tj. zajistit splnění povinnosti,” citoval Šimíček z jednoho z předchozích verdiktů ÚS, který se věnoval totožné problematice.

Krajský soud pokutu uložil kvůli tomu, že podle jeho názoru mohla za negativní postoj dětí vůči otci právě matka. To se však podle ÚS neprokázalo a i krajský soud  konstatoval jistý díl viny na straně otce.

Krajský soud se bude muset případem znovu zabývat.