„Těžko se můžeme vymlouvat na tlak EU, když jsme členy EU,” uvedl Sobotka v odpovědi na interpelaci poslankyně ODS Miroslavy Němcové. „Není to my a oni,” dodal premiér, podle něhož se vztahy s Čínou odvíjejí na základě rozhodnutí vlády.

Sobotka konstatoval, že ČR svou politiku v zásadních otázkách pochopitelně koordinuje s partnery v Unii a NATO.

Když se Němcová zajímala o to, zda vláda koordinuje zahraniční politiku i s prezidentem, Sobotka připomněl, že se konají pravidelné schůzky ústavních činitelů věnované právě této problematice.

„Vláda se o koordinaci snaží, nicméně nemůže korigovat autonomní vyjádření a vyjádření názorů prezidenta, jehož mandát není odvozen od vlády, ale jehož mandát je odvozen od občanů,” uvedl Sobotka s poukazem na přímou volbu hlavy státu.