Petřínská lanová dráha se dočkala především nového prefabrikovaného železobetonového mostu ve stanici Nebozízek. Původní most na lanové dráze se totiž vlivem špatného podloží pohyboval směrem ke stanici Újezd a mírně se nakláněl směrem ke Smíchovu.

Po výstavbě nové mostní konstrukce a nástupiště na Nebozízku byly položeny kolejnice, následovaly elektroinstalační práce. Nástupiště i most získaly nové osvětlení, přístupové schody a zábradlí, zastávka Nebozízek novou vstupní bránu. Prostor mezi jednotlivými mostními díly byl vyplněn kompozitem s protiskluzovou úpravou.

15. března byla úspěšně provedena první orientační zkouška pojezdu vozu po trati a kontrola průjezdnosti kolem stanice Nebozízek. Opravy souběžně proběhly také v horní stanici Petřín, konkrétně jejího bezpečnostního systému a technologického zázemí.

Ve stanici Újezd byla zrekonstruována vstupní hala, nástupiště i toalety pro cestující, dále bylo opraveno a dovybaveno zázemí pro zaměstnance. Odstávku podnik využil i k pravidelné revizi dráhy a vagónů, kde byly vyměněny podlahy a upraven vnější lak.

„Úspěšně jsme završili dosud nejrozsáhlejší a zároveň nejdelší rekonstrukci petřínské lanové dráhy, která zajistí především větší stabilitu, bezpečnost a komfort pro cestující. Náklady na rekonstrukci mostu v souladu s plánem nepřesáhly 24 miliónů korun,“ uvedl Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP.

Na stavbě nového mostu pro lanovou dráhu na Petříně pracoval druhý největší jeřáb v Česku. Jeřáb postupně usazoval jednotlivé prefabrikáty, přičemž jeden mostní díl vážil 13 tun.

Video

Jeden z největších jeřábů v Česku je k vidění na Petříně. Staví nový most pro lanovku.

Lanovka na Petřín dlouhá 510 metrů je v provozu od roku 1891, kdy jezdila s pohonem na vodní převahu. Po odstávce související s první světovou válkou se na trasu vrátila v roce 1932, kdy už jezdila na elektřinu. Po ničivých sesuvech půdy v roce 1965 byla trať obnovena až o dvacet let později. Tehdy byla začleněna do systému MHD. Na trase se nacházejí tři zastávky, po kolejích jezdí dva vozy pocházející z roku 1985, které dosud fungují na původních, lehce upravených podvozcích z roku 1932.

Po rekonstrukci mostu lanovka jezdí dle letního jízdního řádu, tedy v intervalu deset minut. Doba jízdy jednoho spoje lanové dráhy na Petřín je pět minut.