„Díky přijatým úsporným opatřením a nevolebnímu roku se podařilo snížit celkové náklady na 85,3 miliónů korun, zatímco celkové výnosy dosáhly částky 114,5 miliónu korun,” oznámila mluvčí Jana Havelková.

„Přebytkový rozpočet umožnil snížit celkové závazky strany o téměř 30 miliónů korun. V nastoleném trendu pokračuje i hospodaření v roce 2016,” dodala mluvčí. Půjčky a úvěry strany dosahují 97 miliónů.

Podobně jako ostatní strany těžila loni ODS z faktu, že se nekonaly žádné volby. Na příspěvcích od státu naopak inkasovala přes 61 miliónů korun. Členské příspěvky dosáhly sedmi miliónů a přes 25 miliónů korun strana získala na darech.

Mezi dárci se objevil například i podnikatel a senátor Ivo Valenta, který straně věnoval rovné dva milióny korun. Ten se nyní angažuje ve Straně soukromníků ČR, s jejíž podporou zvítězil v senátních volbách.