Pracovníci sbírky, kteří se o středověká díla v Anežském klášteře starají a dohlížejí i na optimální podmínky jejich uchovávání, říkají, že stále čekají na to, až se na ně kvůli transportu obrátí kolegové z brněnského muzea. Sami prý mají připravené všechny předávací protokoly a pracovníky muzea v Brně informovali o tom, v jakých podmínkách musí být dílo vystaveno. Na přípravu k odeslání jsou prý potřeba alespoň dva dny.

Farář z Veverské Bítýšky Marek Hlávka řekl, že farnost jakožto majitel obrazu galerii kontaktovala opakovaně. Na 9. února dokonce zajistila přepravu specializovanou transportní firmou i policejní doprovod, galerie si ale podle Hlávky kladla stále další podmínky. Pasovala se do "role kontrolora", uvedl Hlávka. Komunikace podle něj nebyla přiměřená.

Specifika převozu
Přeprava podobně vzácných historických děl je náročná. Vždy s ním musí jet zástupce majitele jako kurýr. Za přísných bezpečnostních podmínek se převážejí všechna umělecká díla, ta stará stovky let ale vyžadují zvláštní péči. Převážejí se v dřevěných vypolstrovaných bednách s klimatizací buď speciálními nákladními auty se vzduchovým odpružením a klimatizací, anebo letecky.

Bedny musejí být na místě nejméně 24 hodin před transportem, aby se v nich nastavilo příslušné klima. Také po příjezdu na místo si umělecká díla musejí 24 hodin v transportních bednách zvykat na klima výstavních prostor, poté jsou za přítomnosti restaurátorů a kurýrů vybalena a nainstalována na podstavec či do vitrín.

Diecézní muzeum v Brně podle svého ředitele Martina Motyčky udělalo vše potřebné pro splnění přísných podmínek spjatých s uchováváním obrazu, který je národní kulturní památkou a pochází z doby před polovinou 14. století. „Je smutné, že sakrální obraz Madony z Veveří musí kvůli jednání Národní galerie v Praze procházet tímto nedůstojným procesem,” uvedl ředitel muzea Martin Motyčka.

Spory o termín nabytí právní moci

Národní galerie dostala na předání obrazu lhůtu 30 dní od právní moci rozsudku Městského soudu v Praze. Podle původních výpočtů měla vypršet v pátek, nicméně podle právníka bítýšské farnosti je už lhůta ve skutečnosti od neděle propadlá. Vypočítal to z originálu rozsudku s vyznačenou právní mocí, což je podle něj jediný závazný dokument. Čtvrtečních 17:00 je prý náhradní, nepřekročitelná lhůta.

NG proti rozsudku odvolacího soudu podala dovolání. To nemá samo o sobě odkladný účinek. Hlávka ale dnes uvedl, že galerie spolu s dovoláním podala návrh na odklad výkonu rozhodnutí. Než ale dovolání od soudu prvního stupně doputuje k Nejvyššímu soudu, uplyne většinou řada týdnů až měsíců.