ČR pro soud vypracuje podání – tzv. skriftlig innlegg, v němž shrne námitky vůči postupu norské strany. Podle zástupců petičního výboru jde však o nedostatečný krok, zejména proto, že podle nich mohla země vstoupit do procesu v rámci tzv. parsthelpen.

Oznámení ministerstva zahraničí (MZV), že u jednání v této souvislosti bude přítomen i zástupce české ambasády, není podle výboru novinkou, neboť byl pasivně přítomen i v minulosti při předchozích jednáních.

„V praxi tak Česko pouze jinou formou doručí protest, který již dříve poslal do Norska Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, resp. zopakuje to, co MZV několikrát vyjádřilo ve svých protestních nótách,” konstatoval výbor, podle něhož tento postup nezvýší šance Michalákové na úspěch.

Zemanova iniciativa

„Právní zástupci rodiny nyní požádali ministerstvo zahraničních věcí o možnost podílet se na vypracování textu intervence a chtějí o tom v příštím týdnu jednat s jeho zástupci,” doplnil výbor, který neopomněl ocenit iniciativu prezidenta Miloše Zemana.

Ten počátkem týdne poslal ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD) návrh smlouvy, která by řešila vydávání dětí s českým občanstvím, které byly odebrány rodičům norskou službou Barnevernet. [celá zpráva]

Podle Zaorálka  je však návrh v rozporu s mezinárodními závazky ČR. Nechá ji nicméně analyzovat.

Bratři Denis a David byli Michalákové odebráni v roce 2011 na základě podezření ze zneužívání, které se však nepotvrdilo. Norský úřad Barnevernet letos v říjnu rozhodl poslat šestiletého Davida k adopci, k desetiletému Denisovi ztratila Michaláková rodičovská práva.