„V dlouhodobé perspektivě jsou aktuální zjištění výrazně lepší než v letech 2010 až 2014,” konstatovala agentura, podle níž ve vztahu ke společnosti lidé oceňují „nové politické vedení země”.

Častěji jsou se svým životem spokojeni mladší lidé, ti s vyšším vzděláním a dobrým materiálním zabezpečením. Vesměs se rovněž jedná o příznivce pravicových a středových stran.

Pokládáte rok 2015 pro sebe osobně za úspěšný?

Pokládáte rok 2015 pro sebe osobně za úspěšný?

FOTO: David Ryneš, Novinky

Lidé byli dotazováni rovněž na to, zda změny za poslední rok přinesly více spravedlnosti. S tímto názorem se ztotožnilo 32 procent dotázaných.

Nejčastější emoce – obava

Lidé byli dotazování i na převládající emoce, které mají spjaté s uplynulým rokem. Z 10 nabízených variant u 40 procent dotázaných převládají pozitivní pocity jako správný běh věcí, osobní štěstí či vyrovnanost.

Myslíte si, že rok 2015 přinesl úspěch v rozvoji naší společnosti?

Myslíte si, že rok 2015 přinesl úspěch v rozvoji naší společnosti?

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Naopak negativní pocity jako obavy, neklid, bezmocnost či vztek převládají u více
než dvou pětin lidí (45 procent),” konstatovala agentura. Je proto zjevné, že i pro některé lidi, kteří deklarovali osobní spokojenost a rok 2015 byl pro ně úspěšný, jej přesto mají spjat spíše se smíšenými či negativní pocity.

Podíl kladných odpovědí v hodnocení roku (v procentech)
 2013
2014
2015
spokojenost s vlastním životem
67
76
77
osobní úspěch
5564
67
úspěch společnosti21
42
50
více spravedlnosti
23
30
32
zdroj: STEM

Nejčastějšími emocemi, které lidé deklarovali, jsou strach, obavy a nejistota (26 procent). Podle 16 procent dotázaných jde vše tak, jak má jít, a 15 procent lidí vidí jako nejčastější emoci vyrovnanost.

Průzkum proběhl od 11. do 19. ledna a zúčastnilo se jej 1015 respondentů.