Nařízení bude účinné dnem vyhlášení ve sbírce zákonů. Rychle by se tak měla vyřešit komplikovaná situace, ve které se školy na začátku ledna ocitly kvůli novele zákona o veřejném zdraví.

Ta nezletilým žákům zakazuje pracovat s většinou chemikálií nebo kahany, které se používají při cvičeních v laboratořích. Z prováděcí vyhlášky totiž zmizel odstavec s výjimkou pro mladistvé připravující se na budoucí povolání, protože tam podle ministerstva zdravotnictví nepatřil.

Díky novele vládního nařízení bude moci výuka i praxe ve školách fungovat stejně jako loni. "Pokusy a olympiády, praxe a závěrečné zkoušky, ale i maturity chemiků a dalších jsou zachráněny. Děkuji odborným asociacím ve školství za pomoc při odstranění nezamýšlených důsledků novely zákona o ochraně veřejného zdraví," uvedla na svém facebookovém profilu ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Po neúspěšných jednáních s resortem zdravotnictví chtělo ministerstvo školství původně tento problém řešit novelou školského zákona. V zájmu rychlejší nápravy ale nakonec zvolil novelu nařízení vlády k Zákoníku práce.