Důvěru deklarovalo prezidentovi loni v prosinci 59 procent občanů, což je o tři procentní body více než o měsíc dříve. Větší důvěře se těšili pouze starostové s podporou 64 procent a obecní zastupitelstva, jimž důvěřuje 61 procent lidí.

Krajským zastupitelům věří 45 procent občanů, vládě 44 procent a 40 procent lidí důvěřuje hejtmanům. Sněmovna se těší podpoře 35 a Senát 33 procent dotázaných.

Důvěra obyvatel v prezidenta M. Zemana

FOTO: David Ryneš, Novinky

Jak agentura připomněla, v prosinci 2014 klesla důvěra v prezidenta Miloše Zemana na historické minimum 34 procent. „V průběhu roku 2015 se zvýšila o 25 procentních bodů na stávajících 59 procent a přiblížila se naopak ke svému historickému maximu z dubna 2013,” uvedlo CVVM. Tehdy Zemanovi věřilo 61 procent lidí.

Zeman konvenuje důchodcům a lidem na Moravě

Prezidentovi nejčastěji důvěřují penzisté, obyvatelé Moravy, zejména Jihomoravského a Moravskoslezského kraje, voliči levice a věřící katolíci. Nedůvěru vůči němu mají zejména lidé s vysokoškolským vzděláním, voliči pravice a nerozhodnutí a lidé žijící v Čechách.

Důvěra ústavním institucím (v procentech)
  říjen 2015
listopad 2015
prosinec 2015
Prezident 51 56 59
Vláda 43 46 44
Poslanecká sněmovna 31 34 35
Senát 32 34 33
Krajské zastupitelstvo 43 42 45
Obecní zastupitelstvo 61 61 61
Starosta 61 63 64
Hejtman 39 41 40
 zdroj: CVVM

Podpora ostatních institucí tak výrazných změn jako v případě prezidenta v uplynulém roce nezaznamenala. Změny byly minimální i ve srovnání s listopadovým průzkumem. Vláda i obě parlamentní komory si nicméně polepšily ve srovnání s rokem 2013, respektive předchozím volebním obdobím.

Spokojenost s politickou situací v prosinci deklarovalo 21 procent lidí. Spokojenost je dlouhodobě prakticky neměnná.