„S výjimkou severozápadních Čech byly srážky podnormální a místy byly menší než 60 procent normálu,” konstatovali meteorologové.

Letos do začátku října dosáhl deficit srážek 180 milimetrů. V Čechách, kde sucho pokračuje již od roku 2014, dokonce 220 milimetrů. Na Moravě je deficit zhruba o 50 milimetrů nižší. Meteorologové při srovnání vycházejí z průměrných hodnot srážek mezi lety 1981 a 2010. Situaci ale zhoršilo letošní horké letní počasí téměř bez oblačnosti a nízká vlhkost vzduchu, která odebírala více vody z krajiny.

Mírné zlepšení situace způsobily až srážky, které se objevily v průběhu října, jež zvedly minimální průtoky na řekách. Roční srážkový úhrn se tak koncem měsíce pohyboval kolem 500 milimetrů. Běžný stav je 600 až 800 milimetrů ročně.

Sucho může trvat i několik let

Ačkoliv meteorologové uznávají, že jakékoliv dlouhodobé srážkové predikce jsou v oblasti střední Evropy značně omezené, připouštějí, že může nastat další z období víceletého sucha.

Od roku 1961 zaznamenali takovýchto etap již několik. V Čechách se jednalo o roky 1961–1964, 1971–1973, 1982–1985 a zejména pak o období let 1989 až 1992, kdy celkový srážkový deficit vystoupal na 365 milimetrů.

Na Moravě a ve Slezsku bylo víceleté sucho zaznamenáno v mezidobí let 1971 a 1974 či 1982 až 1984. Nejdelší období sucha panovalo v letech 1988 až 1994, kdy deficit dosáhl 513 milimetrů.

Hydrologové ve své zprávě vyzdvihli roli vodních nádrží, které podle nich výrazně přispěly ke zmírnění důsledků sucha a vylepšování nízkých průtoků v řekách. Připomněli rovněž, že celkovou bilanci bude možné učinit až se závěrem roku a s daty za poslední měsíce.