„Blíží se Silvestr a chceme, aby bylo zjevné, že stát tento problém zajímá. Nechceme, aby naše děti měly utrhané ruce nebo prsty,“ řekl ministr vnitra Milan Chovanec, který se v pondělí kontrol účastnil.

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi jasně stanovuje požadavky, jakým způsobem má být výrobek označený. „Na výrobku musí být jasně patrné, od kolika let je prodejný, musí mít český návod, kde a jakým způsobem se smí používat a skladovat. Pravidelně provádíme kontroly a žádná závažná zjištění jsme nenalezli,“ uvedla vrchní komisařka Zdeňka Koudelová.

Objevila se ale například pyrotechnika, která nebyla řádně zabalená, např. výbušné koule se daly vyjmout přímo po otevření papírové krabice.

Prodejcům, kteří nabízejí závadnou pyrotechniku, hrozí správní řízení a další sankce. Díky pravidelným kontrolám počty zjištěných závažných porušení povinností prodejců rok od roku klesají.