„Méně než jednomu z pěti Čechů by bylo líto, kdyby se EU rozpadla, a asi polovina dotazovaných uvedla, že by jim bylo jedno, pokud by byla EU zrušena,” uvádí průzkum. Podle výsledků by se 22 procentům lidí „ulevilo”, kdyby projekt spolupracujících evropských zemí skončil. Na druhou stranu by zrušení EU „uvítalo” jen šest procent lidí.

„Celkově tyto výsledky ukazují, že sedm z deseti Čechů má rozporuplné nebo kritické postoje k EU,” píše se v průzkumu.

Členství v Unii považuje za dobrou věc jeden ze čtyř obyvatel Česka, stejný počet se domnívá, že je toto členství špatné.

Výhody uznáváme, ale...

Výhody členství vnímá 56 procent lidí, naopak 44 procent se domnívá, že členství výhody nepřineslo. Mezi lidmi, kteří považují členství ČR v Unii za přínosné, by dva ze tří litovali toho, kdyby projekt skončil. Většině z nich by však bylo případné zrušení EU lhostejné. Ti, kdo pozitiva Unie nevnímají, by v drtivé většině nelitovali jejího konce.

Rozpad EU by vadil zejména mladým lidem do 24 let, vysokoškolsky vzdělaným lidem z měst a těm, kteří se zajímají o politiku. Z hlediska stranického členění by se jednalo rovněž o podporovatele TOP 09.

„Celkově lze říci, že mnoho Čechů si myslí, že ze členství v EU plynou výhody, ale nebylo by jim líto, pokud by EU zítra zmizela. Jedním z vysvětlení toho, že lidé zastávají současně názor, že členství v EU je prospěšné, a zároveň jim je jedno, pokud by se EU zrušila, je, že život bez EU může přinášet jiné výhody,” interpretují výsledky sociologové.

Průzkum se konal od 23. listopadu do 2. prosince a zúčastnilo se ho 1054 osob.