„Důvodem pro nevydání je skutečnost, že nemovitosti, kterých se týkají předmětná rozhodnutí, se nestaly předmětem majetkové křivdy definované zákonem o majetkovém vyrovnání,” zdůvodnila mluvčí.

Řád německých rytířů jako právní předchůdce nynějšího žadatele totiž po válce neusiloval o navrácení majetku, který byl zabaven po 29. září 1938.

„Z tohoto důvodu se Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, jako právní nástupce řádu, nestala knihovním vlastníkem předmětných nemovitostí a nebyla jím k rozhodnému datu 25. února 1948”, na něž se vztahuje nárok na církevní restituce.