Sadílková byla pověřena vedením úřadu po loňském odvolání Marie Bílkové. Následně prošla standardním výběrovým řízením, v němž zvítězila. Sadílková již úřad v minulosti vedla.

„Vzhledem k bohaté praxi a zkušenostem s vedením úřadu jsem ji vybral ze tří nejvhodnějších uchazečů. V rámci řádného výběrového řízení, které probíhalo dle služebního zákona, prokázala nejen odborné znalosti, ale také tolik potřebné manažerské dovednosti,“ uvedl ke jmenování Sadílkové Smrčka.

Ředitelka se chce zaměřit na dlouhodobě nezaměstnané a na rizikové skupiny lidí, jimž takováto nezaměstnanost hrozí. Konkrétně o rodiče malých dětí, mladé lidi do 30 let, osoby v předdůchodovém věku nebo s nízkou kvalifikací či zdravotním postižením.