Praha dostala pokutu 600 000 korun, pražský dopravní podnik půl miliónu.

Městu byla uložena sankce za porušení zákona o veřejných zakázkách, kvůli uzavření sedmi smluv se společností Haguess na dodávku licence kartové aplikace parkování a na zajištění provozu Pražského centra kartových služeb (PCKS).

DPP dostal pokutu za uzavření několika smluv a dodatků na dodávku softwaru a služeb souvisejících s opencard.

Pokuty potvrdil v říjnu 2013 v rozkladovém řízení i šéf ÚOHS Petr Rafaj.