„Odpověď, kterou ministerstvo vnitra na položené dotazy obdrželo, je pro nás nedostačující. Dopis odpovídá jen na některé ze zásadních dotazů, navíc odpovědi jsou nekonkrétní,“ tlumočila stanovisko ministra Lucie Nováková, ředitelka tiskového oddělení ministerstva.

Česko žádalo Lucembursko jako nynější předsednickou zemi Evropské unie o odpovědi na sérii otázek, které souvisí s migrační krizí. Dotazy souvisí s analýzou, kterou vypracovalo ministerstvo vnitra, a týkají se kvót na přerozdělování žadatelů o azyl mezi členské země EU a nejrůznějších okolností celého spouštěného mechanismu.

Praha chtěla například vědět, proč nebylo využito institutu dočasné ochrany, jak technicky řešit přemístění uprchlíků do zemí, kam nechtějí, či zda se k povinné relokaci mohou vyjadřovat národní parlamenty.

„Vzhledem k tomu, že předseda Rady ministrů pro vnitřní věci EU Jean Asselborn uvádí, že není kompetentní na některé dotazy odpovídat, požádá ministr vnitra Milan Chovanec o odpovědi přímo Evropskou komisi jakožto předkladatele návrhu na relokaci,“ uzavřela Nováková.