Na tunelový komplex Blanka dohlížejí dva velíny. Dopravní problematiku řeší především hlavní dopravní řídící ústředna v ulici Na Bojišti v Praze 2. Pro řízení technologické části tunelu primárně slouží strahovský velín. Na nástěnném tablu se střídají záběry z tunelu Blanka, ale také z ostatních pražských tunelů.

Technologie v tunelu zajišťují jednak informace o provozu a ovládání světelné signalizace, ale také požární systémy a vzduchotechniku. To vše mají strahovští dispečeři na starost.

Pod neustálým dohledem

„Dispečer na velínu sleduje výpis alarmových hlášení, vlastní přehled technologie v tunelovém komplexu Blanka, který si může rozkliknout a dále sledovat podčásti souboru. Součástí je samozřejmě videodohled v celém tunelovém komplexu,“ přiblížil Novinkám Ladislav Balšán z ČKD Praha DIZ, která je dodavatelem technologické části tunelu Blanka.

Čidla v tunelu při běžném provozu monitorují například koncentraci zplodin z výfukových plynů, případný výskyt kouře, na velín putují také záznamy o funkčnosti vzduchotechniky. Když jsou překročeny stanovené normy, spouští poplach, který zalarmuje dispečery ve strahovském velínu.

„Řešíme zde problémy operativně. Pokud se jedná o dopravní prostor či technologické zázemí tunelu, máme 24hodinovou výjezdovou poruchovou službu, která funguje sedm dní v týdnu pro operativní řešení problému. V případě vyšších zásahů či součinnosti s projektantem předáváme podklady přímo jemu nebo hlavní komisi zkušebního provozu,“ vysvětluje Balšán.

Provoz se zvyšuje

Tunelem od otevření 19. září v průměru projíždí 40 až 50 tisíc aut denně, provoz se postupně zvyšuje. Zatím nejvyšší průjezd byl zaznamenán v neděli 4. října, a to přibližně 54 tisíc aut. Za krátkou dobu provozu se dispečeři nesetkali s velkými chybami.

„Evidujeme pouze dílčí části. Co se týká dopravy, jedná se o nějaké výpadky komunikace na značkách. Ty se snažíme operativně řešit tak, že není ohrožena bezpečnost dopravy,“ doplňuje Balšán.