Jak přesně by měl doklad potvrzující „splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění”, není v zákoně specifikováno. Podle předsedy výboru pro bezpečnost Romana Váni (ČSSD) nebudou muset cizinci přijet s lékařským potvrzením, stačit jim bude prohlídka v Česku.

„Půjdou k lékaři v zařízení pro pobyt cizinců,” sdělil Novinkám Váňa.

Novela rovněž umožňuje odmítnout udělení mezinárodní ochrany žadateli, který „se před vydáním rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany dopustil vážného nepolitického zločinu nebo zvlášť krutého činu”.

Vyhoštěn bude také cizinec, který „byl pravomocně odsouzen za zvlášť závažný zločin a představuje riziko pro bezpečnost státu”.

Poslanci zároveň schválili, aby cizinci, kteří jsou propuštěni z uprchlického  zařízení a nemají peníze, dostávali 400 korun na cestu. Příspěvek by měl zabránit drobné kriminalitě.

Řada pozměňovacích návrhů

Před závěrečným hlasováním se poslanci museli vypořádat s množstvím pozměňovacích návrhů. Martin Lank z Úsvitu – Národní koalice například chtěl, aby azyl nemohl dostat cizinec, který spáchal jen přestupek.

„Nárok na azyl nemá ten, kdo nerespektuje právo ČR, což se vztahuje i na nelegální překročení hranice,“ řekl v rozpravě Lank. „Zaděláváme si na to, že v ČR budou vznikat ghetta, kde neplatí pravidla,“ dodal.

Jeho pozměňovací návrh však neprošel.