Poplatky ve zdravotnictví přitom už v minulosti ÚS zrušil jako protiústavní, současně ale konstatoval, že staré dluhy se musí platit.

Nemocnice tvrdila, že primární je vybrat poplatek a není rozhodné, zda plátcem bude sám pojištěný nehledě na to, že se jedná o dítě, nebo jeho rodiče. Podle verdiktu senátu v čele se soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem jsou to však zákonní zástupci, kteří za dítě nesou finanční zodpovědnost.

„Nikoli dítě, ale zpravidla jeho zákonný zástupce rozhoduje o tom, zda nezletilý využije služeb podléhajících regulačnímu poplatku,“ konstatoval Fenyk. Soudci také upozornili, že dítě má těžko možnost ovlivnit, zda jeho rodiče či jiní zástupci poplatek zaplatí či nikoli.

„Dítě si navíc nemusí být v nižším věku vědomo regulační poplatek hradit,“ dodal Fenyk s tím, že i podle mezinárodních úmluv musí být chráněn právě zájem dítěte při jakékoli činnosti, která je uplatňovaná orgány sociální péče, soudy či jinými orgány.