Protestující studenti zaplnili malé náměstí mezi budovou ministerstva školství a muzeem hudby v Karmelitské ulici. Při demonstraci například křičeli hesla "Máme právo dostudovat". Před účastníky nejprve vystoupili rektor Luboš Chaloupka a prorektor Petr Kolář. Zástupci vysoké školy ve svých projevech označili rozhodnutí akreditační komise za nesprávné či nezákonné.

Zástupci studentů pak předali ministryni dopis, kde mimo jiné zdůrazňují, že jim zbývá osm měsíců do konce studia, které nechtějí opakovat od začátku. Jsou to většinou učitelé, kteří si musí ze zákona doplnit pedagogické vzděláni.

Ministryni se nelíbí, jak v kauze postupuje vedení školy. To podle ní se studenty špatně komunikuje a nehledá řešení, jak se dostat z kritické situace ven.

„Kromě proseb směrem ke mně jsem neslyšela nic, co by vám mělo reálně od 1. října pomoci, abyste dostudovali. To je realita," řekla Valachová studentům. Ministryně jedná s ostatními veřejnými školami o tom, aby studenti UJAK mohli dostudovat tam.